Huy Phong - moingaymotniemvui.com-huyphong.com
trang chủ | ảnh | phonghtn@gmail.com
Tìm kiếm với hàm instr trong ASP
Huy Phong12/7/2005

Trong lập trình ASP với cơ sở dữ liệu để tìm kiếm, ta đã quen với  việc dùng câu lệnh Like để tìm kiếm. Hôm nay tôi trình bày một kinh nghiệm sử dụng hàm instr có sẵn trong ASP để hỗ trợ việc tìm kiếm.

 

Xem xét hàm tim_kiem sau

 

function tim_kiem(noi_dung, chuoi_tim,dieu_kien)

dim keywords,keycnt,kq_1,kq_2,kq,kq_tam

rem đầu tiên đưa các từ cần tìm vào 1 mảng

keywords = split(chuoi_tim," ")

rem đếm số từ cần tìm

keycnt = ubound(keywords)

rem gán các giá trị mặc định  cho các biến

kq_1=0

kq_2=0

kq=0

kq_1=instr(1,noi_dung,chuoi_tim,vbTextCompare)

kq_tam=0

For Each word in keywords

                        kq_2 = instr(1,noi_dung,word,vbTextCompare)

                        if kq_2>0 then kq_tam=kq_tam+1 end if

            next

select case dieu_kien

rem nếu điều kiện là “tìm chính xác cụm từ” thì kết quả chính là kq_1

case "phrase":kq=kq_1

rem nếu điều kiện là “tìm tất cả từ” thì nếu kết quả tạm lớn hơn số từ +1 là đúng

case "and":if kq_tam>=keycnt + 1  then kq=1 else kq=0 end if

rem nếu điều kiện là “tìm ít nhất một từ” thì nếu kết quả tạm lớn hơn 1 là đúng

case "or":if kq_tam>=1 then kq=1 else kq=0 end if

end select

tim_kiem=kq

end function

 

Giải thích

Hàm Instr(số_bắt_đầu_tìm, nội_dung,chuỗi_tìm,tùy_chọn) sẽ trả về số thứ tự tìm thấy chuỗi_tìm trong nội_dung.

 

Do đó, trong hàm tìm kiếm, đầu tiên ta tách các từ cần tìm vào một mảng tên là keywords. Sau đó kq_1 sẽ là tìm nguyên chuỗi trong nội dung, nếu xuất hiện chuỗi này trong nội dung, kq_1 sẽ lớn hơn 1. Do đó, với điều kiện “tìm chính xác cụm từ”, ta chỉ đơn giản dùng ngay kq_1.

 

Với điều kiện “Tìm ít nhất một từ”, ta thấy kq_2 được tăng lên sau từng vòng lặp bằng với số từ tìm kiếm. Do đó chỉ cần kq_2 lớn hơn 1 thì kết quả tìm kiếm sẽ là đúng.

 

Với điều kiện “tìm tất cả các từ” thì kq_2 ít nhất phải bằng số từ cần tìm, do đó với điều kiện kq_2>=keycnt+1 thì cho kết quả đúng.

 

Phạm vi ứng dụng

Với một số đặc thù công việc tìm kiếm, đôi khi ta cần tìm một lúc trên nhiều trường trong cơ sở dữ liệu, việc sử dụng mệnh đề hoặc (OR) và mệnh đề và (AND) kết hợp với câu lệnh Like trong cơ sở dữ liệu sẽ làm cho hệ thống chạy chậm và câu lệnh phức tạp. Việc đưa một phần công việc tìm kiếm cho ASP xử lý sẽ giúp cơ sở dữ liệu chạy nhanh hơn và kết quả tìm kiếm sẽ tốt hơn.


Huy Phong
 

Mail to: phonghtn@gmail.com
Danh sách bài viết
 • free poker money - Otto(4/15/2007)
 • free poker games - Christine(4/15/2007)
 • free poker download - Tracy(4/15/2007)
 • blackjack free - Paula(4/15/2007)
 • download casino - Cory(4/15/2007)
 • strip black jack - Simon(4/16/2007)
 • bonus poker - Joe(4/16/2007)
 • free monopoly slots - Freda(4/16/2007)
 • free online slot games - Christine(4/16/2007)
 • online bingo games - Dawn(4/16/2007)
 • world series poker - Glen(4/17/2007)
 • casino free online - Dixie(4/17/2007)
 • cleopatra slot machine - Mary(4/17/2007)
 • blackjack download - Betty(4/17/2007)
 • free texas hold em - Kathy(4/17/2007)
 • sim slots - Ingrid(4/18/2007)
 • roulette free games - Craig(4/18/2007)
 • on line casinos - Robert(4/18/2007)
 • free texas holdem online - Jane(4/18/2007)
 • free download poker - Diana(4/18/2007)
 • slots for free - Barbara(4/19/2007)
 • free casino money - Matt(4/19/2007)
 • free casino online - Nathan(4/19/2007)
 • casinos on line - Ben(4/19/2007)
 • slots on line - Karl(4/19/2007)
 • free black jack game - Karen(4/20/2007)
 • free poker on line - Peggy(4/20/2007)
 • play poker online - Julie(4/20/2007)
 • no deposit casino bonuses - Nick(4/20/2007)
 • online black jack - Wayne(4/20/2007)
 • casino free - Jane(4/21/2007)
 • poker game online - Fawn(4/21/2007)
 • bonus casino online - Matt(4/21/2007)
 • blackjack for free - Phyllis(4/21/2007)
 • free slot games online - Mary(4/21/2007)
 • free slot machine game - John(4/22/2007)
 • video poker free - Ryan(4/22/2007)
 • free poker websites - Kimberly(4/22/2007)
 • online slot machines - Nathan(4/22/2007)
 • video slot machines - Robert(4/22/2007)
 • cricket free ringtones - Carl(4/23/2007)
 • ringtone uploader - Sarah(4/23/2007)
 • free ringtones - Jill(4/23/2007)
 • ringtones for cingular - Lori(4/23/2007)
 • 24 ctu ringtone - Alan(4/23/2007)
 • free slot machines - Tracy(4/24/2007)
 • 3 card poker - Karen(4/24/2007)
 • online black jack - Olga(4/24/2007)
 • absolute poker - Samuel(4/24/2007)
 • slot machine game - Lee(4/24/2007)
 • free texas hold em - Freda(4/25/2007)
 • free online poker games - Andy(4/25/2007)
 • free money casino - Justin(4/25/2007)
 • slot machine game - Phillip(4/25/2007)
 • blackjack game - Betty(4/25/2007)
 • ringtones nokia - Tina(4/28/2007)
 • free cellular south ringtones - Tammy(4/28/2007)
 • free centennial wireless ringtones - Ruth(4/28/2007)
 • free composer ringtones - Ron(4/28/2007)
 • free gospel ringtones - Rebecca(4/28/2007)
 • download poker game - Veronica(4/29/2007)
 • new online casinos - Robert(4/29/2007)
 • play free roulette - Ryan(4/29/2007)
 • sim slots - Adam(4/29/2007)
 • free blackjack online - Ann(4/29/2007)
 • voice ringtones - Raymond(4/30/2007)
 • free cellular south ringtones - Keith(4/30/2007)
 • cell phone ringtones - Angie(4/30/2007)
 • crazy frog ringtones - Cory(4/30/2007)
 • free ringtones for nokia - Glen(4/30/2007)
 • no deposit online casinos - Timothy(5/1/2007)
 • Bài viết
  Bài của Otto (4/15/2007)

  free poker money
  Good design! free poker money | poker games free | best online casinos | download casino games | play slots | free slots download | online poker | play roulette online | play free online slots | no deposit casino
   
  Bài của Christine (4/15/2007)

  free poker games
  Nice site! free poker games | free video | internet blackjack | poker downloads | free slots | cleopatra slot | free online slot machine | free slot play | online texas hold em | free online poker games
   
  Bài của Tracy (4/15/2007)

  free poker download
  Nice site! free poker download | free slots for fun | games on line | free money no deposit casinos | casino bonuses | poker star | online free blackjack | no deposit casinos | black jack free | online holdem
   
  Bài của Paula (4/15/2007)

  blackjack free
  Great work! blackjack free | free blackjack | video slot games | online poker game | free casinos | download free poker game | free sim slots | no deposit casino bonuses | no deposit casino bonus | free poker games
   
  Bài của Cory (4/15/2007)

  download casino
  Great work! download casino | russian roulette game | free slot machine games online | world series poker | free three card poker | slots free | games slots | free online slots no downloads | free online texas holdem | bingo online
   
  Bài của Simon (4/16/2007)

  strip black jack
  Nice site! strip black jack | free casino game | us poker sites | online bingo | blackjack download | poker websites | poker game free | strip blackjack online | free online casino game | free online blackjack
   
  Bài của Joe (4/16/2007)

  bonus poker
  Good design! bonus poker | internet bingo | no download free slots | free poker download | free strip black jack | slot games free | free money no deposit casinos | free poker money | texas holdem online | gambling sites
   
  Bài của Freda (4/16/2007)

  free monopoly slots
  Thank you! free monopoly slots | free casino money | texas hold em free | texas poker | poker | free online roulette | slots download | video slot games | poker software | casino online download
   
  Bài của Christine (4/16/2007)

  free online slot games
  Great work! free online slot games | free casino slot | casino on line | play money poker | casino on net | poker games free | slots online | online blackjack | poker online | online roulette game
   
  Bài của Dawn (4/16/2007)

  online bingo games
  Well done! online bingo games | free texas hold em | free online games | no deposit bonuses | free money casinos | free roulette games | free slim slots | casino game | poker texas holdem | free slot games online
   
  Bài của Glen (4/17/2007)

  world series poker
  Nice site! world series poker | casino free | new no deposit casinos | black jack download | online texas holdem | slot games free | texas holdem online | free joker poker | no deposit online casino | play free roulette
   
  Bài của Dixie (4/17/2007)

  casino free online
  Good design! casino free online | no download casino | play free slots | casino open usa | free online bingo games | download free poker | games slots | poker sites | texas holdem poker | free casino
   
  Bài của Mary (4/17/2007)

  cleopatra slot machine
  Great work! cleopatra slot machine | blackjack game | free poker games | free texas holdem online | free black jack games | no deposit bonuses | play blackjack free | free blackjack games | free slot machine game | video slots free
   
  Bài của Betty (4/17/2007)

  blackjack download
  Well done! blackjack download | world poker | free strip black jack | poker online | online poker games | russian roulette game | play poker online | free no download slots | free online casino slots | flash casinos
   
  Bài của Kathy (4/17/2007)

  free texas hold em
  Thank you! free texas hold em | play roulette for free | download poker games | slot machines games | pacific poker | free online casino | free online gambling | play online poker | play slot machines | play slot machines for free
   
  Bài của Ingrid (4/18/2007)

  sim slots
  Great work! sim slots | free on line poker | free slots games | no deposit casino | online poker sites | poker free | free casino slot games | poker texas holdem | slots online | play free online slots
   
  Bài của Craig (4/18/2007)

  roulette free games
  Thank you! roulette free games | free roulette | free poker game | roulette free | online holdem | noble poker | slots on line | free poker on line | internet bingo | roulette
   
  Bài của Robert (4/18/2007)

  on line casinos
  Great work! on line casinos | no deposit bonuses | black jack | roulette download | free bonus slots | slot machine games free | russian roulette game | free slot machines games | strip blackjack game | new no deposit online casinos
   
  Bài của Jane (4/18/2007)

  free texas holdem online
  Well done! free texas holdem online | casino game | video slots | casino bonuses | free online slot machine | free blackjack game | free casino bonus | play slots for free | casino deposit bonus | slots free
   
  Bài của Diana (4/18/2007)

  free download poker
  Great work! free download poker | free black jack | play texas holdem online | strip blackjack games | bonus casino free online | virtual poker | no deposit online casino | online black jack game | new no deposit casinos | free strip black jack
   
  Bài của Barbara (4/19/2007)

  slots for free
  Thank you! slots for free | free poker games | texas hold em | pokerstars download | empire poker | strip blackjack | free internet poker | online free blackjack | strip blackjack | online free poker
   
  Bài của Matt (4/19/2007)

  free casino money
  Thank you! free casino money | blackjack for free | new no deposit casino | virtual poker | games on line | poker game free | video poker download | casino games free | deposit bonus casino | free on line slots
   
  Bài của Nathan (4/19/2007)

  free casino online
  Good design! free casino online | monopoly slot machine | free slot | free casinos | online poker games | casino slot games | online roulette game | poker online free | monopoly online | texas hold em free
   
  Bài của Ben (4/19/2007)

  casinos on line
  Great work! casinos on line | poker game | roulette free games | video poker | free casino games online | free online blackjack | pacific poker | download poker game | poker download | blackjack download
   
  Bài của Karl (4/19/2007)

  slots on line
  Great work! slots on line | free no download slots | free play slots | online slots | free money no deposit | free online black jack | new online casinos | free slots | video slot machine | 3 card poker
   
  Bài của Karen (4/20/2007)

  free black jack game
  Nice site! free black jack game | free on line poker | free bingo | gambling games | online strip blackjack | caribbean stud poker | free video slot games | video poker machines | online casinos | best online casino games
   
  Bài của Peggy (4/20/2007)

  free poker on line
  Thank you! free poker on line | free games online | free cleopatra slots | free online texas holdem | sims free slots | free online slot machine games | free roulette | poker games | play blackjack free | game slot
   
  Bài của Julie (4/20/2007)

  play poker online
  Nice site! play poker online | video slot games | free slots no download | free poker games online | free bingo online | online poker game | free three card poker | texas holdem poker | games slots | play texas hold em
   
  Bài của Nick (4/20/2007)

  no deposit casino bonuses
  Well done! no deposit casino bonuses | play roulette free | online holdem | strip black jack | slot games | casino poker | free texas holdem | flash casino games | play poker for free | roulette free games
   
  Bài của Wayne (4/20/2007)

  online black jack
  Well done! online black jack | on line casinos | strip blackjack online | video slots free | casino on line | free video slots | video slot machine | free roulette | bonus casino free online | play free blackjack
   
  Bài của Jane (4/21/2007)

  casino free
  Thank you! casino free | joker poker | free slot machine | video slot machines | free three card poker | bingo online | free online casino game | hold em poker | free monopoly online | texas holdem free online
   
  Bài của Fawn (4/21/2007)

  poker game online
  Great work! poker game online | no limit texas hold em | video poker machines | no deposit bonus | bingo games | download poker game | paradise poker | internet casino games | aussie slots | casino online download
   
  Bài của Matt (4/21/2007)

  bonus casino online
  Great work! bonus casino online | multiplayer poker | free roulette games | keno online | free poker on line | free online bingo games | free casino game | roulette free games | slot games | free slots machines
   
  Bài của Phyllis (4/21/2007)

  blackjack for free
  Great work! blackjack for free | no download slots | free blackjack game | free money casinos | free slot downloads | free online poker game | new casinos | black jack free | free online strip blackjack | casino games free
   
  Bài của Mary (4/21/2007)

  free slot games online
  Thank you! free slot games online | online black jack | free slot games | best poker sites | slot game | free poker | free online video slots | free slots
   
  Bài của John (4/22/2007)

  free slot machine game
  Well done! free slot machine game | free online texas hold em | paradise poker | new free money online casinos | internet gambling | slot game | free play slot machines | free gambling | play slots for fun | free black jack
   
  Bài của Ryan (4/22/2007)

  video poker free
  Good design! video poker free | strip blackjack | play poker for free | poker machines | free slot machines | play texas holdem online | full tilt poker | blackjack software | strip blackjack game | online poker free
   
  Bài của Kimberly (4/22/2007)

  free poker websites
  Well done! free poker websites | us poker sites | play texas hold em | black jack game | best online casinos | casino games online | flash casino | best poker sites | free slot machine downloads | play free blackjack online
   
  Bài của Nathan (4/22/2007)

  online slot machines
  Thank you! online slot machines | texas hold em online | bingo games | poker web sites | online gambling sites | casino download | gambling machines | no limit texas hold em | texas holdem free | play poker
   
  Bài của Robert (4/22/2007)

  video slot machines
  Nice site! video slot machines | free online casino | casino slot games | no download casino | online casino games | online free poker | hold em poker | on line poker | no deposit casinos | casino free game online
   
  Bài của Carl (4/23/2007)

  cricket free ringtones
  Nice site! cricket free ringtones | christian music ringtones | free country ringtones | verizon ring tones | ringtones for nextel | ringtones for tracfone | ringtone midi | free ringtones samsung | download free mp3 ringtones | alltel free ringtones
   
  Bài của Sarah (4/23/2007)

  ringtone uploader
  Great work! ringtone uploader | free polyphonic ringtones | u s cellular ringtones | mp3 to ringtone converter | sprint pcs ringtones | free ctu ringtone | sms ringtones | ringtones for nokia | free ringtone downloads | motorola keypress ringtones
   
  Bài của Jill (4/23/2007)

  free ringtones
  Good design! free ringtones | free downloadable t mobile ringtones | free mobile downloads | centennial wireless ringtones | ringtones for tracfones | ringtones for alltel | cellphone ringtones | free star wars ringtones | ctu ringtone verizon | free cellular ringtones
   
  Bài của Lori (4/23/2007)

  ringtones for cingular
  Good design! ringtones for cingular | crazy frog ringtone | free gospel ringtones | nokia free download | razr ringtones | ringtones for motorola q | ringtones lg | verizon ringtones | tmobile ringtones | free ringtones for lg
   
  Bài của Alan (4/23/2007)

  24 ctu ringtone
  Good design! 24 ctu ringtone | free nextel downloads | 24 ringtone | free cellular south ringtones | download ringtones free | free t mobile ringtones | 24 ring tone | free sprint ringtones | wav ringtones | ringtones mp3 free
   
  Bài của Tracy (4/24/2007)

  free slot machines
  Well done! free slot machines | free poker downloads | free online bingo | free sims slots | strip blackjack game | russian roulette game | slim slots | online free slots | free games online | free slots no download
   
  Bài của Karen (4/24/2007)

  3 card poker
  Well done! 3 card poker | casino game download | casino slots | free texas holdem poker | play poker online | internet bingo | free slot play | no deposit bingo | free online casino slots | free roulette
   
  Bài của Olga (4/24/2007)

  online black jack
  Good design! online black jack | free joker poker | free no download slots | internet poker | strip blackjack | play roulette free | free slot downloads | online gambling | games on line | free on line poker
   
  Bài của Samuel (4/24/2007)

  absolute poker
  Nice site! absolute poker | slot machine | black jack | free sim slots | flash casino | download blackjack | new no deposit online casinos | free casino game | texas hold em online | online casinos
   
  Bài của Lee (4/24/2007)

  slot machine game
  Great work! slot machine game | blackjack game | roulette game | computer poker | world series of poker download | free video poker | free blackjack | casino free game online | play free roulette | monopoly slot machine
   
  Bài của Freda (4/25/2007)

  free texas hold em
  Great work! free texas hold em | new no deposit online casinos | online games | video poker free | world series poker | slot machine free | internet poker | free online slot games | play blackjack | new online casinos
   
  Bài của Andy (4/25/2007)

  free online poker games
  Good design! free online poker games | poker for free | party poker download | casino slot games | casino black jack | poker for fun | joker poker | free bonus slots | game slot | free strip black jack
   
  Bài của Justin (4/25/2007)

  free money casino
  Well done! free money casino | pokerstars download | play slots | poker usa | online gambling | blackjack games | casino game | poker game | play free slot machines | slot machine games
   
  Bài của Phillip (4/25/2007)

  slot machine game
  Good design! slot machine game | free bingo online | free roulette online | texas poker | play slot machines | free casino slot | online poker usa | casino slots | online baccarat | play poker for free
   
  Bài của Betty (4/25/2007)

  blackjack game
  Good design! blackjack game | video poker | free slots download | texas holdem | free monopoly online | no deposit online casinos | free gambling | slots games | free roulette | play slots for fun
   
  Bài của Tina (4/28/2007)

  ringtones nokia
  Well done! ringtones nokia | free sprint pcs ringtones | real music ringtones | sprint pcs ringtones | ringtones midi | motorola ringtone | ringtones wav | sony ericsson ringtones | download free polyphonic ringtones | us cellular free ringtones
   
  Bài của Tammy (4/28/2007)

  free cellular south ringtones
  Nice site! free cellular south ringtones | free ringtone download | 50 cent ringtones | motorola free ringtones | monophonic ringtones | free downloadable ringtones | cricket free ringtones | download ringtones | mosquito ringtone | free boost ringtones
   
  Bài của Ruth (4/28/2007)

  free centennial wireless ringtones
  Well done! free centennial wireless ringtones | mosquito ring tone | ring tones | free christian ringtones | polyphonic ringtone | star wars ringtone | sms ringtones | free ringtones for suncom | free cingular cell phone ringtones | anime ringtones
   
  Bài của Ron (4/28/2007)

  free composer ringtones
  Nice site! free composer ringtones | mp3 to ringtone converter | free mp3 ringtone | ctu ring tone | ringtone midi | tmobile free ringtones | free nokia ringtone | nextel downloads | ringtone free | ringtones mp3
   
  Bài của Rebecca (4/28/2007)

  free gospel ringtones
  Great work! free gospel ringtones | ringtone mp3 | free mp3 tones | ctu ringtone | mp3 to ringtone | hindi ringtone | motorola ringtones | verizon ringtones free | samsung ringtones | ringtones motorola
   
  Bài của Veronica (4/29/2007)

  download poker game
  Well done! download poker game | play roulette | no deposit casino | free poker online | poker stars | online baccarat | casino bonus | poker online | texas holdem free online | casino free online
   
  Bài của Robert (4/29/2007)

  new online casinos
  Thank you! new online casinos | casino free game online | black jack online | poker bonus | no deposit bonus | free slot games no download | planet poker | download casino | casino online | no deposit online casino
   
  Bài của Ryan (4/29/2007)

  play free roulette
  Great work! play free roulette | online texas hold em | slim slots | free casino slots | free poker money | video slot | free 3 card poker | no deposit bonus casinos | free gambling games | play roulette for free
   
  Bài của Adam (4/29/2007)

  sim slots
  Nice site! sim slots | pacific poker | play bingo online | strip black jack | free online casino game | poker websites | casino game | free sims slots | free play slot machines | gambling machines
   
  Bài của Ann (4/29/2007)

  free blackjack online
  Well done! free blackjack online | online casinos | computer poker | russian roulette games | casinos on line | caribbean stud poker | free online video slots | hold em poker | online games | slot machine games free
   
  Bài của Raymond (4/30/2007)

  voice ringtones
  Good design! voice ringtones | alltel ringtones | ringtones for verizon | free mp3 ringtone download | free lg ringtones | mp3 to ringtone converter | ringtones for nokia | mp3 to ringtone | ringtones wav | nascar ringtones
   
  Bài của Keith (4/30/2007)

  free cellular south ringtones
  Great work! free cellular south ringtones | free cell phone ringtones | ctu ringtone mp3 | cingular wireless ringtones | composer ringtones | ringtones download | free ringtone creator | sprint ringtones | sprint free ringtones | simpsons ringtone
   
  Bài của Angie (4/30/2007)

  cell phone ringtones
  Great work! cell phone ringtones | free midi ringtone | download free mp3 ringtones | free star wars ringtones | motorola mp3 ringtones | sony ericsson ringtones | nextel ringtone program | ringtones lg | samsung ringtones | free ringtones for suncom
   
  Bài của Cory (4/30/2007)

  crazy frog ringtones
  Well done! crazy frog ringtones | free ringtones for samsung | mtv ringtones | wwe ringtones | free music ringtones | free verizon ringtones | tracfone free ringtones | free ringtones alltel | free anime | u s cellular ringtones
   
  Bài của Glen (4/30/2007)

  free ringtones for nokia
  Thank you! free ringtones for nokia | free midi ringtones | boost ringtones | free ringtones for tmobile | gospel ringtones | free ringtones for t-mobile | 24 ctu ringtone | free polyphonic ringtone | nokia free downloads | free ringtones for u s cellular
   
  Bài của Timothy (5/1/2007)

  no deposit online casinos
  Nice site! no deposit online casinos | online bingo games | black jack download | online bingo | online free roulette | strip blackjack free | free slots | best online casinos | pokerstars download | poker stars
   
 • Những bài mới hơn
 • Đổi owner của các bảng trong SQLServer (12/14/2005)
 • How to Use Windows XP: Setting Up a Network Printer (12/20/2005)
 • Install Network Printer on Windows XP (12/20/2005)
 • Password Generator (1/5/2006)
 • Checking valid email function (1/9/2006)
 • How do I get the IDENTITY / AUTONUMBER (1/14/2006)
 • Sử dụng Subquery trong Store Procedure (1/16/2006)
 • Many-to-many selections query (1/17/2006)
 • Để không mất email trong outlook khi cài đặt lại máy (5/3/2006)
 • How to decrease the Size of the Transaction Log in SQL Server 2000 (6/19/2006)
 • Tìm kiếm:    Tìm
  Chủ đề khác:
  blog comments powered by Disqus