Huy Phong - moingaymotniemvui.com-huyphong.com
trang chủ | ảnh | phonghtn@gmail.com
Checking valid email function
Huy Phong1/9/2006

Function RegExpTest(sEmail)

RegExpTest = false

Dim regEx, retVal

Set regEx = New RegExp

' Create regular expression:

regEx.Pattern ="^[\w-\.]{1,}\@([\da-zA-Z-]{1,}\.){1,}[\da-zA-Z-]{2,3}$"

' Set pattern:

regEx.IgnoreCase = true

' Set case sensitivity.

retVal = regEx.Test(sEmail)

' Execute the search test.

If not retVal Then

exit function

End If

RegExpTest = true

End Function

Using:

blnValidEmail2 = RegExpTest(MasterUser)

if not blnValidEmail2 then

err_no=err_no+1

err_str=err_str & "<li>Please enter the correct email"

end if


Huy Phong
 

Mail to: phonghtn@gmail.com
Danh sách bài viết
 • Thu rieng - Thao Nguyen(3/19/2006)
 • Blog - HP(3/19/2006)
 • toi muon gia nhap nhom! - thuy(12/7/2006)
 • Bài viết
  Bài của Thao Nguyen (3/19/2006)

  Thu rieng

                  Chao anh!

          Em la Thao Nguyen, sinh vien bao chi TP HCM. Hien em dang thuc hien mot bai viet ve xu huong viet nhat ky online cua hoc sinh TP HCM. Em da tim kiem tren mang rat nhieu ve cac trang blog va dien dan nhung hau nhu rat it tim duoc blog cua hoc sinh pho thong Tp HCM viet nhat ky online. Hoc cung co the cach tim kiem cua em khong duoc hieu qua.

         Vi the, em viet thu nay gui den anh mong anh co the gioi thieu cho em mot vai dia chi blog cua hoc sinh pho thong TP HCM hoac dia chi mail cua hoc sinhthuong viet nhat ky. Hoi duong dot vi khong quen da nho va nhung thong tin nay that su quan trong va can trong thoi gian gap nen danh lieu viet mail gui anh. Mong anh giup do.

                            Thao Nguyen

                           Mail: guongmatbuoisang@yahoo.com

                            DT: 0919043720

   
  Bài của HP (3/19/2006)

  Blog

  Chào bạn, hiện nay dịch vụ yahoo 360o của yahoo đang rất thịnh, bạn có thể tham gia vào một nhóm như thế để tìm kiếm thêm.

  Thân ái

   
  Bài của thuy (12/7/2006)

  toi muon gia nhap nhom!

  hi!

  chao t dang thu gui do

   
 • Những bài cũ hơn
 • Tìm kiếm với hàm instr trong ASP (12/7/2005)
 • Đổi owner của các bảng trong SQLServer (12/14/2005)
 • How to Use Windows XP: Setting Up a Network Printer (12/20/2005)
 • Install Network Printer on Windows XP (12/20/2005)
 • Password Generator (1/5/2006)
 • Những bài mới hơn
 • How do I get the IDENTITY / AUTONUMBER (1/14/2006)
 • Sử dụng Subquery trong Store Procedure (1/16/2006)
 • Many-to-many selections query (1/17/2006)
 • Để không mất email trong outlook khi cài đặt lại máy (5/3/2006)
 • How to decrease the Size of the Transaction Log in SQL Server 2000 (6/19/2006)
 • Download Source Code HPBlog (8/6/2006)
 • IIS 7 (12/5/2006)
 • Vista (12/6/2006)
 • Tìm kiếm:    Tìm
  Chủ đề khác:
  blog comments powered by Disqus